Vad menas med godkända fastighetsboxar?

Det finns ingen lag som anger exakt hur en fastighetsbox måste vara se ut gällande funktion och storlek. Däremot finns en mycket stor fördel att välja godkända fastighetsboxar enligt Forum för Fastighetsboxar. Detta eftersom postombud till och med kan vägra dela ut posten om avvikelserna är för stora.

Godkända fastighetsboxar köper man till lägsta pris på fastighetsbox.nu

Godkända fastighetsboxar

Forum för Fastighetsboxar anger att följande måste vara uppfyllt för att det ska klassas som godkända fastighetsboxar enligt deras norm.

  • Minst 105 mm hög, 260 mm bred och 370 mm djup
  • Certifieringsmärke ska sitta på boxen
  • Liggandes fack bör prioriteras
  • Öppningen ska vara så stor så att brev/paket kan läggas där med måtten 80x250x350 mm.
  • Det som läggs i boxen ska kunna tas ut framifrån
  • Eventuellt lock får inte vara fjäderbelastad
  • Central öppning och låsning måste finnas vilket underlättar vid utdelning
  • Är det upp till 10 boxar räcker det med ett centrallås. Därefter ett lås per 10 boxar
  • Är det mer än 6 boxar måste det finnas avlastningsyta i direkt anslutning. Denna yta ska klara av en belastning på minst 25 kg. Skivan har ett rekommenderat mått på 370×520 mm.

För stående postboxar finns ytterligare krav. Det är däremot mycket sällan som stående boxar används. Eftersom det finns ett stort antal krav som måste vara uppfyllda brukar återförsäljare markera ut att de antigen enbart säljer godkända postboxar eller markera ut på varje produkt om den uppfyller dessa krav eller inte.

Som kund är det alltså viktigt att kontrollera detta då det finns möjlighet att köpa i en rad olika mått och funktioner. Men risken är alltså att utdelningen av posten uteblir om de avviker för mycket från standard.

För stora avvikelser

Post- och telestyrelsen anger att postoperatörer kan vägra att dela ut posten om boxarna avviker för kraftigt från den nivå som klassas som godkända fastighetsboxar. Det handlar inte primärt om att måtten eller funktionerna är annorlunda utan att detta i sin tur, i för stor utsträckning, kan påverka arbetet utifrån ett ”arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt”. I detta fall kommer postombudet att hänvisa postmottagaren att hämta upp allt på närmaste utlämningsställe.
Genom att köpa produkterna hos återförsäljare som enbart säljer godkända fastighetsboxar behöver därmed aldrig oron finnas för att denna situation ska uppstå. Dessa återförsäljare kan även svara på frågor kring hur boxarna bör monteras för ökad säkerhet.

Posted in Ny

Lämna ett svar