Positionerande överfallslarm – Så fungerar det

Inom flera olika yrken är det standard att de anställda har överfallslarm. Det kan lika gärna gälla i en butik eller på ett kontor som inom sjukvården. De olika larmen har olika funktioner vilket man bör se över innan de beställs. En funktion som gör det extra säkert vid risk för överfall är positionerande larm.

De flesta butiker i stadskärnorna har larm. Det kan vara ett inbrottslarm (skalskydd) och sedan överfallslarm (personskydd). Är behovet att få hjälp stort och de anställda rör sig på en större yta är positionerande överfallslarm ett av de bästa alternativen.

Positionering via sensorer

Positionslarm kan i vissa fall fungera med GPS. Detta gäller däremot främst när de anställda åker mellan olika platser. De som jobbar på kontor eller i affär blir inte hjälpt av GPS-larmet på samma sätt då tydligare positionering krävs. I detta fall används uppmonterade sensorer som känner av var personen befinner sig.

Om larmet utlöses kan de övriga anställda se på en liten skärm, på sitt eget larm, var personen som larmat befinner sig. Det går därmed att programmera vilken text som ska visas vilket gör det mycket tydligt för dem att veta var de ska springa för att bistå med hjälp.

Kan kopplas ihop med andra larm

De mer avancerade överfallslarmen med positionsfunktion kan även kopplas ihop med andra centrala larmsystem. Det är viktigt för att skapa en helhetslösning där larmtjänsterna skapar synergieffekt.

Akut- eller assistanslarm

En del överfallslarm har två knappar som går att trycka på. Detta för att skilja på akut- och assistanslarm. Trycks knappen för assistans påkallas kollegornas uppmärksamhet och de kan ta sig till platsen för att ge undsättning. Men det är inte ett akutläge vilket alltså kan göra att viss personal stannar på sina positioner. Att använda denna knapp är ett sätt att få till sig personal utan att behöva använda personaltelefonen eller lämna den uppgift man håller på med.

Andra överfallslarm har enbart en knapp vilket därmed är en akutknapp. Fördelen med att enbart ha ett enda val är att man i en stressad situation inte väljer fel knapp att trycka på. När larmet går vet även alla anställda att det är akutläge då assistansläge inte ens finns som alternativ.

Lämna ett svar