Kamerabevakning – Ger värdefull information vid…

Kamerabevakning – Ger värdefull information vid…

Många förknippar kamerabevakning enbart som ett sätt att minska risken för överfall eller rån. Men att använda detta tillägg till ett företagslarm har betydligt fler fördelar än så. Kamerorna kan ge värdefull information vid…

  • …brand

Alla företag, och privatpersoner, bör ha brandlarm i sina lokaler. Många väljer även att koppla dessa till ett larmbolag så att väktare och räddningstjänst blir underrättade.

Att ha kamerabevakning ökar även säkerheten vid en brandsituation. Bilderna skickas direkt till larmoperatören som därmed kan se vad som skett. Kan de se att det finns personer som farit illa av branden kan de direkt skicka ambulans. I annat fall skickas enbart väktare och räddningstjänst.

  • …obehagliga situationer

När butikspersonal upplever en obehaglig situation kan de trycka på överfallslarmet. Larmoperatörerna ser då i kamerorna vad som händer i butiken och kan agera utifrån det. Eftersom personal har tryckt på överfallslarmet är det uppenbart att de vill ha hjälp av väktare. Men det är ändå stor skillnad på om det är ”lite stökigt” eller om det är ett flertal personer som genomför ett överfall. I och med att operatören kan se vad som händer kan rätt insats ske – snabbare.

  • …stölder

Statistik visar att kamerabevakning minskar vissa sorts brott. En undersökning som BRÅ har publicerat visar exempelvis att antalet skadegörelsebrott på en bilparkering förväntas minskas med kamerabevakning. Det är helt enkelt att utföra samma brott på ett annat ställe – som inte har bevakning.

Delvis kommer därmed även stölder minskas i butiker som har denna bevakning. Skulle en stöld uppstå kan även kamerorna vara till hjälp för att hitta den skyldige och lagföra den personen.

  • …påvisa inbrott innan det skett

Genom att ha kameror som bevakar ytterområdet går det att upptäcka inbrottsförsök på ett tidigt stadie. Det finns exempelvis kameror som aktiveras av rörelse och därmed kan se om någon tagit sig in på området utan tillstånd. Operatören kan sedan se om det var ett djur eller människa och sätta in rätt åtgärd.

Kom ihåg regler för kamerabevakning

Det finns flera regler att förhålla sig till när kamerabevakning ska ske på offentliga ytor. Detta exempelvis köpcentrum, gator och parker. Som företagare är det därmed viktigt att först undersöka vad som krävs och vilka tillstånd som behövs innan kamerorna monteras. Ofta kan larmbolag hjälpa till med information kring detta.

Lämna ett svar