Assistansbolag – eller inte?

När man blir beviljad assistans för första gången har man flera alternativ när det kommer till vem som ska verkställa. Ett av alternativen är att anlita ett assistansbolag och ett annat är att själv vara arbetsgivare till sina assistenter. Det finns även fler alternativ, så som kooperativ, men den här texten handlar om dom två förstnämnda.

Anlita assistansbolag

Dom flesta som har assistansersättning väljer att anlita ett assistansbolag, som i sin tur hjälper till med alltifrån att anställa assistenter till att betala ut löner och annat administrativt. Idag finns många privata assistansbolag att välja bland och den enda nackdelen med det är egentligen att valet blir svårare. Konkurrens i branschen är annars bra, då det ställer krav på dom som finns och är verksamma.

Fördelarna med att anlita ett assistansbolag är att det blir väldigt enkelt för brukaren. Man behöver inte göra någonting om man inte vill men självklart har man inflytande över att bestämma hur assistansen ska utformas och vilka som ska anställas.

Att vara arbetsgivare själv

Det andra alternativet, är som tidigare nämnt, att själv vara arbetsgivare till sina assistenter. Det innebär att man gör ungefär samma jobb som assistansbolagen gör men man sköter allt på egen hand. Man letar och anställer sina assistenter själv, man lägger scheman för dessa, planerar hur assistansen ska genomföras, betalar ut löner och redovisar timmarna till Försäkringskassan.

Ungefär 3% av alla drygt 14 000 assistansberättigade i Sverige är själva arbetsgivare för sina assistenter, medan 70% har valt att anlita ett assistansbolag. En del klarar helt enkelt inte av att genomföra allt jobb som krävs med detta medan några få kanske ser det som sitt jobb. Har man en funktionsnedsättning som gör att man har svårt med kommunikation eller annat så är det inte ett alternativ över huvud taget. Men för dom som valt att vara arbetsgivare finns både fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör att man får en viktig syssla – något som kan kännas meningsfullt för många. Man får dessutom en chans att styra upp sin vardag precis som man vill ha det, vilket möjligen är en av anledningarna till att man väljer just detta.

Nackdelarna å andra sidan är:

  • Mycket ansvar
  • Kan vara stressigt
  • Kan vara svårt att anställa personal

Det är viktigt att komma ihåg att alla är olika och därför är det bra att olika alternativ finns. Vad man ska välja beror på hur man känner själv – man ska inte känna sig tvingad att anlita ett assistansbolag om man inte vill.

Lämna ett svar