Jämför kattförsäkringar och spara tusentals kronor

Som kattägare kan du oroa dig över din katt när den blir sjuk eller skadad. Men det är inte bara oroande på ett rent emotionellt plan när du tvingas uppsöka en veterinär med katten. Det kan samtidigt bli en väldigt dyr historia om du inte har försäkrat din katt. Därför är det viktigt att du jämför kattförsäkringar och tecknar en bra sådan. Genom att göra detta kan du potentiellt sett spara tusentals (i vissa fall tiotusentals) kronor!

Faktorer som kan påverka priset på försäkringen

Kostnaden för att försäkra en katt varierar naturligtvis utifrån en rad olika faktorer. Till exempel har det stor betydelse vilken slags försäkring du väljer och hos vilket försäkringsbolag du väljer att bli kund. Men det finns även fler variabler som spelar in i prisbilden, såsom dessa:

  • Det område som du för närvarande bor i – i vissa bostadsområden är det lite dyrare att teckna en försäkring.
  • Åldern på din katt – äldre katter löper högre risk att bli sjuka och kostar därmed mer att försäkra.
  • Din katts ras – renrasiga katter kostar vanligtvis lite mer att teckna en försäkring för än blandraskatter. Detta beror bland annat på att vissa kattraser är mer benägna än andra att drabbas av vissa hälsobesvär.

Vad bör jag tänka på när jag jämför kattförsäkringar?

Till att börja med vill vi säga att det är en bra idé att göra en jämförelse mellan de olika försäkringar för katter som erbjuds. Med detta sagt finns det vissa saker som du bör ha i åtanke när du jämför kattförsäkringar. Till exempel bör du tänka på att:

  • Jämföra självrisken. Självrisken är den summa pengar som du behöver betala när du använder försäkringen. Du vill att den är så låg som möjligt då detta belopp dras av från den summa som du får utbetalt av försäkringsbolaget. Den kan vara antingen fast eller rörlig, eller en kombination av detta.
  • Välj en hög maxersättning. Ju högre maxersättning en försäkring har, desto dyrare blir den. Å andra sidan kan du behöva en ganska omfattande försäkring under kattens livstid. Dessutom kostar vissa veterinärbesök betydligt mer än andra, beroende på vilken behandling som ges.
Posted in Ny

Lämna ett svar