Företagsfakta: Assistansförmedling.se

Assisansförmedling.se startades 2010 och har sedan dess hjälpt ca 700 personer att byta till ett mer passande assistansbolag. Man har även hjälpt 200 att få assistansen beviljad vilket kan vara betydligt besvärligare än många tror.

Många rekommendationer

Genom att göra regelbundna undersökningar kan företaget se att tjänsten anpassas efter behov och önskemål. På Assistansförmedling.se framgår att 92 % skulle rekommendera företaget till andra kunder samt att 92 % skulle kunna rekommendera sitt nuvarande assistansbolag. Kunderna är överlag mycket nöjda vilket är grunden för ett bra tjänsteföretag.

Finns i 230 kommuner

Assistansförmedlare kan både vara lokala, regionala och nationella. Assistansförmedling.se bör hamna i den sista kategorin genom att de är representerade i 230 olika kommuner. Det finns en fördel i att anlita förmedlingsföretag som är breda och inte enbart arbetar inom en enda kommun. Ett assistansbolag kan exempelvis arbeta inom flera kommuner, vara specialiserade på en viss tjänst eller ha annan service som efterfrågas. Genom att ha kontakt med bolag över hela Sverige kan lättare exakt rätt hjälp hittas.

Välja eller byta assistans

De två vanligaste tjänsterna är att hjälpa privatpersoner att antingen välja eller byta assistansbolag. Det kan gå till på följande sätt:
Niklas har haft assistans via ett bolag i Jönköping under många år och ska flytta till Nyköping. Hans nuvarande assistansbolag erbjuder enbart sin service i Jönköping så det finns ingen möjlighet för honom att fortsätta med dem trots att han varit mycket nöjd. Han kontaktar Assistansförmedling.se och ber om hjälp att hitta och jämföra de assistansbolag som nu kan vara aktuella för honom. I samråd med Niklas gör de upp en tydlig ”kravspecifikation” gällande vad Niklas har för behov men även andra önskemål kring assistansen. Därefter tar de kontakt med de bolag i Nyköping (eller städer i närheten) som kan möta Niklas önskemål och behov. På detta sätt får Niklas kontakt med ett par bolag som skulle passa just honom. Han får sedan själv välja vilka som ska anlitas. Kontakt med det gamla assistansbolaget i Jönköping har Assistansförmedling.se så Niklas kan fokusera på flytten och sitt nya boende.

Alla som har behov av assistans får det inte. Det handlar oftast om att man inte tydligt nog har kunnat förklara för handläggare på kommunen vilket behovet är och vad man behöver hjälp med. Även här kan Assistansförmedling.se hjälpa till även om de inte kan lova att assistans kommer bli beviljad med deras hjälp. Men chansen kan öka.

Lämna ett svar