Bättre hållbarhet med valsbeläggning

Inom tillverkning och produktionsindustri finns stor användning av valsar. Dessa utsätts för kontinuerlig nötning vilket innebär att det tids nog blir utslitna. Mekanisk nötning, fukt och stötar är alla faktorer som minskar hållfastheten över tid. Genom att använda polyuretan eller andra material för ytskikt, kan man öka hållfastheten och minimera onödiga kostnader. Det finns några företag i Sverige som har stor kunskap inom valsbeläggning. De arbetssätt som används för bästa resultat kan anpassas helt och hållet utifrån vilka behov som finns. Det går till och med att utföra valsbeläggning på plats! Detta innebär inte bara att man slipper nedmontering av större maskiner. Man kan även påskynda arbetet väsentligt vilket innebär att man inte tappar tid.

Valet av material för valsbeläggning

När det gäller plast och gummi finns det en uppsjö alternativ. Materialen kan anpassas för att i bästa möjliga utsträckning möta de behov företaget har. I vissa fall är det fråga om att valsbelägga större trummor, medan man i andra fall önskar minimera ljud eller fukt. Att man når tydliga fördelar genom att skydda sina valsar med yttre skikt, är någonting som dokumenterats under lång tid. Fördelarna innebär mindre kostnader Då man kan använda valsarna betydligt längre och med bättre resultat. Hur mycket material som skall läggas på en vals varierar helt utifrån vilka behov som finns. Det går att belägga en större vals med några hundra kilo polyuretan om så önskas. Innan man påbörjar arbetet med valsen bör man noga gå igenom vilka egenskaper som önskas och hur man skall genomföra valsbeläggning på bästa sätt. Faktorer som kan väga in i beslutet diskuteras med utförare för att ha tillförlitlig information.

De nya material som används för valsbeläggning kan också nyttjas för allt ifrån formsprutning till gjutning. Resistensen i fråga om vridstyvhet, mekanisk nötning, värme och övrigt slitage kan många gånger överträffa egenskaperna i klassiska material som stål. Ofta når man bästa effekt genom att kombinera de olika materialen. En kärna av metall som täcks av polyuretan kan ge en rad fördelar jämfört med om man bara skulle ha en av dessa. Ytterligare att studera inom dessa material finns via hemsidan ovan. Här kan man ta del av en rad olika användningsområden var polyuretan visar sig fungera bäst.

Lämna ett svar