E-legitimation krävs vid byte av PPM-fonder

Sedan den 8 juni är det inte längre möjligt att logga in med PIN-kod för att se över sitt innehav av PPM-fonder. Möjligheten att använda PIN-kod, även kallad personlig kod, har nu tagits bort av Pensionsmyndigheten som ett sätt att öka säkerheten för såväl pensionssparare som pensionärer. Myndigheten har gjort bedömningen att den sexsiffriga PIN-koden utgjorde en säkerhetsrisk, och att det med bakgrund av att många loggar in med hjälp av e-legitimation var dags att göra denna förändring.

Pensionsmyndigheten menar att deras beslut att ta bort möjligheten att använda en personlig kod för att logga in är förenlig med personuppgiftslagen och Datainspektionens rekommendationer, vilka påtalar att myndigheter bär ett ansvar för att med hjälp av lämpliga åtgärder höja säkerheten och skydda integriteten då personuppgifter behandlas. De nya system som många myndigheter nu börjar använda bygger på att medborgarna använder e-legitimation för att logga in i systemet.

Vad detta innebär för dig som PPM-sparare

Myndigheten känner till att vissa personer, det vill säga de som i dagsläget saknar e-legitimation, kan uppleva att det blir mer omständigt att logga in. Denna grupp användare innefattar en stor andel äldre personer, förvaltare, gode män och utlandssvenskar. Pensionsmyndigheten bedömer dock att säkerheten står över allt annat och den som vill ha hjälp med att skaffa e-legitimation kan höra av sig till myndighetens kundtjänst för mer information.

Beslutet innebär att du som pensionssparare eller pensionär inte längre kan logga in på dina sidor på myndighetens webbplats med hjälp av din PIN-kod, och att även din PPM-förvaltare förhindras från att göra detta. Det betyder även att du vid fondbyten behöver legitimera dig med e-legitimation. Precis som tidigare kan fondbyten dock även göras via en fondbytesblankett.

Om du idag anlitar en exempelvis Advisor för PPM-förvaltning behöver fondbytesblanketten därför användas för att genomföra fondbyten. Du som själv sköter förvaltningen av ditt PPM-konto kan med fördel ta hjälp av Advisor med PPM-kontot för att slippa den ångest som många förknippar med premiepensionen. Genom att anlita en professionell PPM-förvaltare behöver du inte längre känna att du försummar din premiepension genom att låta ditt premiepensionskonto stå och förfalla.

Lämna ett svar