Assistansbolag i Blekinge

Ett assistansbolag är ett företag som anordnar personlig assistans. En personlig assistent är personen som utför insatsen. Målet med arbetet är att brukaren ska kunna leva ett liv så likt andras i samhället och ha värdiga levnadsvillkor. Ett assistansbolag anlitas direkt av brukaren för att hantera behovet som visas. Personen med funktionshinder är kunden för ett assistansbolag. Men beviljandet av assistanstimmarna påverkas inte av personens inkomst eller förmögenhet. Det som är viktigaste är att kunden är nöjd med vad denne blir erbjuden och även känner sig trygg med assistansbolaget. För hjälp med att hitta rätt assistansbolag i Blekinge finns assistansförmedlingar att fråga.

Hur ser assistansarbete ut i Blekinge

I Blekinge finns det flera olika assistansbolag som erbjuder personliga assistenter med kompetens. En del av dessa arbetar morgon, förmiddag, eftermiddag, afton och natt. Tanken är att kunden och anhöriga alltid ska känna sig trygga med tjänsten och känna sig avlastade. Beroende på hur många timmar hjälp som behövs kan kunden bli erbjuden en och samma assistent. Det som är vanligast är att respektive brukare har några olika assistenter, som dock arbetar så regelbundet som möjligt för samma kund.

Vad innebär arbetet som personlig assistent

Ett arbete som en personlig assistent kan ha många olika uppgifter så som städning, inköp, matlagning, stöd i arbete, vara föräldrar, utöva fritidsintressen med mera. Det är alltid kunden som bestämmer hur, när och av vem den personliga assistansen skall utföras. Som personlig assistent känner man en passion för att hjälpa medmänniskor. Arbetet kan även ha mer intima uppgifter så som att ta hand om personlig hygien, på- och avklädning, att äta och kommunicera i tal eller skrift. Hur detta ser ut beror på vilka önskemål och behov kunden har. Som personlig assistent måste man vara beredd på att behoven och önskemål ändras och därmed också uppgifterna i det dagliga arbetet. Det är viktigt att kunden och den personliga assistenten har bra personkemi och kommunikation.

Hur processen ser ut för assistansbolag

När en person beviljats ett antal assistanstimmar, betalar försäkringskassan eller kommunen ut en ersättning per assistanstimme. Kunden har möjlighet att anställa utifrån ersättningen och kan även anställa sina personliga assistenter själv. I detta fall blir kunden även arbetsgivare. I de flesta fall används dock tjänster från Blekinge kommun eller ett privat assistansbolag. Det är viktigt att kunden känner sig bekväm och trygg med sitt val för att förenkla administrativt arbete från dennes sida.

Lämna ett svar