Smärtstillande medel

Smärta är en känsla som alla människor upplever vid något tillfälle i livet. Vare sig det handlar om huvudvärk, tandvärk, muskelvärk eller någon annan form av smärta, är det viktigt att veta hur man bäst hanterar den. Smärtstillande medel är läkemedel som hjälper till att lindra smärta och kan köpas både receptfritt och på recept. Du kan se vidare på smärtstillande.se.

Vanliga smärtstillande medel

Det finns flera olika typer av smärtstillande medel som kan köpas utan recept. Två av de vanligaste är:

  • Paracetamol Ett vanligt smärtstillande medel som inte har någon antiinflammatorisk effekt. Det är skonsamt mot magen och kan användas av de flesta människor, inklusive gravida och barn.
  • NSAID Denna grupp av läkemedel har både smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper. Exempel på NSAID inkluderar ibuprofen, naproxen och acetylsalicylsyra. De kan dock ge biverkningar som magbesvär.

Välja rätt smärtstillande

Valet av smärtstillande medel beror på typen av smärta och individens specifika situation. Till exempel:

  • Vid huvudvärk och migrän kan både paracetamol och NSAID vara effektiva. För migrän kan NSAID som innehåller naproxen eller ibuprofen vara särskilt användbara.
  • För mensvärk rekommenderas ofta NSAID som ibuprofen eller naproxen.
  • Vid inflammatorisk smärta, som tandvärk eller ledvärk, kan NSAID vara mer effektiva än paracetamol.

Försiktighet vid användning

Alla smärtstillande medel är inte lämpliga för alla. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som ålder, graviditet, andra sjukdomar och användning av andra läkemedel. Till exempel:

  • Barn och ungdomar bör undvika vissa smärtstillande medel, särskilt de som innehåller acetylsalicylsyra.
  • Gravida och ammande kvinnor bör vara försiktiga med NSAID och rådfråga läkare eller apotekspersonal innan användning.
  • Äldre individer bör undvika NSAID på grund av ökad risk för biverkningar som magsår och njurproblem.


Smärtstillande medel är effektiva verktyg för att hantera smärta, men det är viktigt att välja rätt medel för rätt situation och att alltid använda dem enligt rekommendationerna. Vid osäkerhet är det alltid bäst att rådfråga sjukvården eller apotekspersonal.

Posted in Ny